Agenda

Hieronder een overzicht van de geplande cursussen en activiteiten van Stichting Verbergh voor 2018. Natuurlijk is een en ander nog onder voorbehoud en zullen via deze site en Facebook de activiteiten nader worden toegelicht. Ook zullen hier op korte termijn inschrijfformulieren te vinden zijn voor de cursussen.

* Zaterdag 13 januari: ‘Midwinternacht’. “Verhalen waar je warm van wordt”. Een aantal schrijvers en dichters neemt je mee in hun verhalen. Of dat meeslepend, humoristisch, tragisch of opwindend zal zijn is een verrassing, want elke schrijver heeft zijn of haar eigen stijl. De locatie is de kampvuurplaats bij De Notelaer.

* Woensdag 7, 14, 21 en 28 maart – cursus verhalen vertellen 2, door docent en verhalenverteller Hans van Woerkom. De eerste cursus, die in maart en april 2017 werd gegeven was een groot succes en smaakt naar meer. Cursus gaat door bij voldoende animo en kost €120,- all in. Klik hier voor meer info en mogelijkheid tot inschrijven.

* Eveneens in het voorjaar: een cursus improvisatietheater, een beetje gestoeld op het bekende TV-programma ‘De Vloer Op’, waar regisseur Peter de Baan spelers een opdracht geeft aan acteurs om zonder enige voorbereiding dan een scene te gaan spelen. De cursus richt zich dan ook op hoe je dat nu doet – improvisatietheater. Leren en doen! Later op deze site meer info en mogelijkheid tot inschrijven.

* Zondag 6 mei wordt de kinderproductie ‘Bella Botjes Liedjes Reis’ gespeeld in het CJMV-gebouw te Pijnacker. De productie, bestemd voor kinderen van 3 t/m ongeveer 6 jaar is helemaal geënt op oude en nieuwe kinderliedjes en aan elkaar verbonden door een rode-draad-verhaal, wordt gezongen, gespeeld en gemusiceerd door Dosha Schuring-Kentie. Later op deze site mogelijkheid tot reserveren.

* Voorjaar 2018 gaan we van start met een reguliere theaterproductie, die op locatie gespeeld gaat worden (dus geen traditioneel theater). Waarschijnlijk een combinatie van bewegingstheater en improvisatie. De eerste stap is het werven van acteurs die het leuk vinden om een avontuur tegemoet te gaan, waarvan de uitkomst nog helemaal niet vaststaat.

Tot slot: in 2018 starten ook de voorbereidingen voor een grootscheepse totaaltheaterproductie, die in december 2019 gespeeld gaat worden in de aula van het Stanislascollege te Pijnacker. Deze theaterproductie wordt geproduceerd door Walter Vermeer en Anneke Helder (‘1001 nachten’).