Agenda

Check voor de meest recente plannen en activiteiten onze Facebookpagina. Als er cursussen in de planning staan, zijn op deze pagina daarvoor de links voor de aanmeldformulieren te vinden.

* Vrijdag 29 maart wordt de kinderproductie ‘Bella Botjes Liedjes Reis’ gespeeld in het voormalige pand van Shoeby op het Raadhuisplein. Aanvang is 14.30 uur. De productie, bestemd voor kinderen van 3 t/m ongeveer 6 jaar is helemaal geënt op oude en nieuwe kinderliedjes en aan elkaar verbonden door een rode-draad-verhaal, wordt gezongen, gespeeld en gemusiceerd door Dosha Kentie. De toegang is gratis en mogelijk gemaakt door Ondernemingsvereniging Ackershof. Meer info over toegang en aanmelden via onze Facebookpagina.

* In 2018 zijn de voorbereidingen voor een grootscheepse totaaltheaterproductie, die in december 2020 gespeeld gaat worden, van start gegaan. In 2019 worden de verhaallijn en opzet verder uitgewerkt, de deelnemers bij elkaar gezocht en de randvoorwaarden uitgewerkt. Begin 2020 zullen de repetities van start gaan. Deze theaterproductie wordt geproduceerd door Walter Vermeer en Anneke Helder (‘1001 nachten’).